Upit Komunistička partija Jugoslavije, pronađeno natuknica: 8

KPJ

KPJ, akronim za Komunistička partija Jugoslavije. (→  savez komunista) ...

Savez komunista

Savez komunista (SK), vladajuća politička stranka u Jugoslaviji (1945–90), dio koje je bio i Savez komunista ...

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 28 434 st. (2011). Smještaj ...

Italija

Italija (Repubblica Italiana), država u južnoj Europi, između Austrije (duljina granice 430 km) i Švicarske ...

izbori

izbori, u tehničkome smislu, različiti formalizirani postupci i sredstva tvorbe političkih institucija ...

komunizam

komunizam (franc. communisme < engl. communism, od lat. communis: zajednički, opći), ideja savršenoga, ...

marksizam

marksizam, cjelina filozofskih, ekonomskih, socioloških i politoloških teorija koje je oblikovao K. ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...