Upit Kontakt, pronađeno natuknica: 41

kontakt

kontakt (lat. contactus), dodir, doticaj. 1. U lingvistici, termin kojim se označuje odvijanje uzajamnog ...

Bartók, Béla

Bartók [bα'rto:k], Béla, madžarski skladatelj, etnomuzikolog i pijanist (Nagyszentmiklós, danas Sânnicolau ...

delta (riječno ušće)

delta, riječno ušće koje se neprekidnim nanosima širi u more ili jezero; pritom se riječni tok lepezasto ...

dnevna bolnica

dnevna bolnica, poludnevni bolnički boravak, pogodan za ambulantne, polikliničke bolesnike te one kod ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

Foster, Jodie

Foster [fɔ:'stəɹ], Jodie (pravo ime Alicia Christian Foster), američka filmska glumica (New York, 19. XI. 1963). ...

Freundlich, Otto

Freundlich [frɔi'ndli62179], Otto, njemački slikar, grafičar i kipar (Stolp, 10. VII. 1878 – koncentracijski ...

galvanotehnika

galvanotehnika (galvan[izacija] + tehnika), skup elektrokemijskih postupaka za nanošenje metalnog sloja ...

(1)  2  3  4  5