Upit Kordun, pronađeno natuknica: 9

Kordun

Kordun, povijesno-geografska regija, dio bivše Vojne krajine u Hrvatskoj. Prostire se uz rijeku Koranu, ...

Bach, Vjekoslav

Bach [bah], Vjekoslav, hrvatski publicist i političar (Rujevac, 1845 – klanac Ljupča kraj Plaškog, 11. X. 1871). ...

brana (agronomija)

brana (drljača, zuba, zubača), poljodjelsko oruđe kojim se na tlu razbija pokorica, tlo sitni i poravnava ...

Cetingrad

Cetingrad (prije Cetin Grad, Cetin-grad i do 1900. Vališ Selo), selo 13 km sjeveroistočno od Slunja ...

čarojice

čarojice, maskirani ophod u kojem su mladići, preodjeveni u žensku odjeću ili životinjske likove (osobito ...

četnici

četnici. 1. Oni koji su u četi, koji četuju; hajduci, panduri, oružani općinski sluge. 2. Članovi ...

rudistni vapnenac

rudistni vapnenac, geološki naziv za vapnenac gornje krede u kojem prevladavaju veći ili manji dijelovi, ...

Srbija

Srbija (Republika Srbija), država u središnjoj i jugoistočnoj Europi, između Madžarske (duljina granice ...

štokavsko narječje

štokavsko narječje, jedno od triju narječja hrvatskoga jezika, a u cjelini pripada srednjojužnoslavenskomu ...