Upit Kosača Stjepan, pronađeno natuknica: 17

Kosača, Stjepan

Kosača, Stjepan →  ahmed-paša hercegović ...

Kosača, Stjepan Vukčić

Kosača, Stjepan Vukčić, veliki vojvoda bosanske države (?, oko 1404 – ?, 22. V. 1466). Nećak i nasljednik ...

Stjepan Vukčić Kosača

Stjepan Vukčić Kosača →  kosača, stjepan vukčić ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Dračevica

Dračevica, srednjovjekovna župa na području današnjega Herceg-Novoga. U njezinu sastavu bili su gradovi ...

Fatnica

Fatnica, srednjovjekovna župa u istoimenome polju u Hercegovini, a prostirala se između Stoca i Bileće. ...

herceg

herceg (starohrv. herceg < madž. herceg, od starovisokonjem. herizoho/herizogo, srednjovisokonjem. herzoge: ...

Hum (područje)

Hum (Humska zemlja), povijesno područje današnje BiH kojim su u srednjem vijeku upravljale pojedine ...

Kosača, Sandalj Hranić

Kosača, Sandalj Hranić, bosanski vojvoda (?, 1370 – ?, 1435). Sin Hrane Vukovića, nećak i od 1392. baštinik ...

Kosače

Kosače, velikaška obitelj u srednjovjekovnoj bosanskoj državi čiji su se posjedi nalazili oko spoja ...

(1)  2