Upit Kosinj, pronađeno natuknica: 5

Kosinj

Kosinj, arheološki i povijesni lokalitet u Lici, u blizini selâ Gornjeg i Donjega Kosinja. U predrimsko ...

inkunabula

inkunabula (lat. mn. sr. roda incunabula: povoji; začetak, od cunae: kolijevka), prvotisak, najstariji ...

Lipovo polje

Lipovo polje, polje u kršu Like; 16,6 km2. Leži na visini od 485 m do 500 m, južno od Otočca (13 km), ...

Špoljarić, Đuro

Špoljarić, Đuro, hrvatski političar (Gornji Kosinj, 10. V. 1906 – Zagreb, 7. V. 1991). Radio kao krojački ...

Vukelić, Lavoslav

Vukelić, Lavoslav, hrvatski književnik i prevoditelj (Gornji Kosinj, 20. III. 1840 – Sveti Križ Začretje, ...