Upit Krist, pronađeno natuknica: 121

Krist

Krist (grč. Χρıστός, Khristós: pomazanik, lat. Christus) →  isus krist ...

Isus Krist

Isus Krist (grč. Ἰησοῦς Χρıστός, Iēsoũs Khristós, lat. Jesus Christus), utemeljitelj kršćanstva (Betlehem, ...

adopcijanizam

adopcijanizam ili adopcionizam (latinski adoptio: posvojenje), u teologiji, kristološki nauk po kojemu ...

adventisti

adventisti (latinski adventus: dolazak), pripadnici kršćanske eshatološke sljedbe koji od 1843/44. očekuju ...

agnec

agnec (starocrkvenoslavenski agnьcь; grčki ἀμνός: janje), u pravoslavnoj liturgiji, dio posvećenoga ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Andújar

Andújar [andu'xar], grad na desnoj obali Guadalquivira u andaluzijskoj pokrajini Jaén, južna Španjolska; ...

Angelico fra

Angelico, fra [~ an62721ε:'liko] (zvan Beato Angelico, zapravo Guido di Pietro, redovničko ime fra Giovanni ...

Antikrist

Antikrist (grčki Ἀντίχρıστος: protu-Krist), prema biblijskoj i starokršćanskoj predaji, protivnik Krista ...

apage satanas

apage satanas [a'~ sa'~] (grč. ἄπαγε Σαταν8118ς: odlazi, vraže), u Evanđelju izraz kojim Krist tjera Sotonu ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >