Upit Kron, pronađeno natuknica: 8

Kron

Kron (grčki Κρόνος, Krónos), u grčkoj mitologiji, sin Uranov i Gejin i najmlađi među titanima, brat ...

Diodor Kron

Diodor Kron (grčki Δıόδωρος Κρόνος, Diódōros Krónos), grčki filozof (IV. st. pr. Kr.). Dijalektičar ...

Geja

Geja ili Gaja (grčki Γαῖα, Gaĩa ili Γῆ, G61571, latinski Tellus ili Terra: Zemlja), u grčkoj mitologiji ...

giganti

giganti (grčki Γίγαντες, Gígantes), u grčkoj mitologiji, sinovi božice Geje oplođene krvlju Urana kojega ...

kureti

kureti (grčki Κουρῆτες, Kour61571tes), u grčkoj mitologiji, demoni vegetacije, preuzeti iz predgrčkih kretskih ...

megarska škola

megarska škola, grčka postsokratovska filozofska škola koju je utemeljio Euklid iz Megare. Pojam dobra, ...

titani

titani (grčki Tιτ8118νες, Titãnes), prema grčkome mitu, šest sinova i šest kćeri Uranovih i Gejinih; u ...

Uran (religija)

Uran (grčki Οὐρανός, Ouranós: nebo; latinski Uranus), po grčkim teogonijama, nebo kao božanstvo. Prema ...