Upit Kuban, pronađeno natuknica: 10

Kuban

Kuban [kuba'n’] (Kuban’, ruski Кyбaнь), rijeka u Pretkavkazju, južna Rusija; duga 870 km. Nastaje spajanjem ...

Azovsko more

Azovsko more, more u sastavu Crnoga mora, s kojim ga povezuju Kerčka vrata; 37 600 km2. Dugo oko 340 km, ...

Čerkesk

Čerkesk [č’irk’e'sk] (Čerkessk, Чеpкесск; do 1934. Batalpašinsk, 1934–37. Sulimov, 1937–39. Ežovo-Čerkessk), ...

Karačajevo-Čerkezija

Karačajevo‑Čerkezija (Karačaevo‑Čerkesija, ruski Карачаево-Черкесия), republika na jugu europskog dijela ...

Kozaci

Kozaci (polj. kozak < ukr. козaк < rus. кaзaк: slobodan čovjek), pripadnici organizacije vojničkoga ...

Krasnodar

Krasnodar [krasnada'r] (Краснодар, do 1920. Jekaterinodar ili Ekaterinodar [jikət’er’inada'r], ruski ...

Manič

Manič [ma'n61713č] (Manyč, ruski Маныч), zajednički naziv za slana jezera i rijeke u Kumo-maničkoj udolini, ...

Nogajci

Nogajci, turkijski narod u Ruskoj Federaciji; oko 103 000 pripadnika. Većina živi na području između ...

Skiti

Skiti (grčki Σϰύϑαι, Skýthai, latinski Scythae), iranska nomadska plemena naseljena oko 700. pr. Kr. ...

Timošenko, Semjon Konstantinovič

Timošenko [t’imaše'nkə], Semjon (Semën) Konstantinovič, sovjetski maršal (Furmanka, danas Furmanivka ...

(1)