Upit Kukuljević Sakcinski Ivan, pronađeno natuknica: 13

Kukuljević Sakcinski, Ivan

Kukuljević Sakcinski, Ivan, hrvatski povjesničar, književnik, bibliograf i političar (Varaždin, 29. V. 1816 ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku, povijesni časopis pokrenut u Zagrebu 1851. Tiskan u Gajevoj tiskari ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Ivanec

Ivanec, grad u Hrvatskome zagorju, 21 km jugozapadno od Varaždina; 5252 st. (2011). Leži u dolini rijeke ...

Karamzin, Nikolaj Mihajlovič

Karamzin [karamz’i'n], Nikolaj Mihajlovič, ruski književnik (Mihajlovka, Simbirska gubernija, 12. XII. 1766 ...

kroatistika

kroatistika, naziv za interdisciplinarni sklop proučavanja hrvatske kulture u njezinoj suvremenoj prisutnosti ...

Oršići

Oršići (Slavetićki), hrvatska plemićka obitelj. Prema obiteljskoj predaji potječu od plemićkih rodova ...

paleografija

paleografija (paleo- + -grafija), pomoćna povijesna znanost koja proučava razvoj starih pisama kako ...

Stjepan II. (biskup)

Stjepan II., zagrebački biskup (?, između 1190. i 1195 – Čazma, 8. VII. 1247). Pojedini povjesničari ...

(1)  2