Upit Kvintilijan Marko Fabije, pronađeno natuknica: 3

Kvintilijan, Marko Fabije

Kvintilijan, Marko Fabije (latinski Marcus Fabius Quintilianus [ma:'rkus fa'bi·us kuintilia:'nus]), ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...