Upit Kvirin, pronađeno natuknica: 8

Kvirin

Kvirin (lat. Quirinus), staroitalski (možda sabinski) bog, glavno božanstvo najstarijih stanovnika rimskoga ...

Bonefačić, Kvirin Klement

Bonefačić, Kvirin Klement, splitsko-makarski biskup (Baška, 4. VI. 1870 – Baška, 28. I. 1957). Nakon ...

Dumézil, Georges

Dumézil [dymezi'l], Georges, francuski povjesničar religije i jezikoslovac (Pariz, 4. III. 1898 – Pariz, ...

Kviriti

Kviriti (lat. Quirites), prastari naziv za Rimljane, odnosno za pripadnike plemena koje je osnovalo ...

Rimsko Carstvo

Rimsko Carstvo ili Rimski Imperij (lat. Imperium Romanum), zajednički naziv za sva antička područja ...

Sisačka biskupija

Sisačka biskupija (lat. Dioecesis Sisciensis), nakadašnja biskupija sa sjedištem u Sisciji (danas Sisak); ...

Sisak

Sisak, grad i središte Sisačko-moslavačke županije; 33 322 st. (2011). Leži u području utoka Odre u ...

trijada

trijada (grč. τριάς, genitiv τριάδος: trojstvo). 1. Skupina sastavljena od triju elemenata; trojstvo. 2. ...