Upit La Laguna, pronađeno natuknica: 10

La Laguna

La Laguna [lalaγu'na] (puni naziv San Cristóbal de La Laguna [saŋ kristo'βal ~ laγu'na]), grad u unutrašnjosti ...

San Cristóbal de La Laguna

San Cristóbal de La Laguna [saŋ kristo'βal ~ laγu'na] →  la laguna ...

Maracaibo (grad)

Maracaibo [marakại'βo], grad i luka u sjeverozapadnoj Venezueli, glavni grad savezne države Zulije; ...

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife [sa'~ kruϑ δe ~ri'fe], španjolski grad i luka na istočnoj obali otoka Tenerife ...

Svjetska prirodna i kulturna baština

Svjetska prirodna i kulturna baština, prirodna i kulturna dobra međunarodno priznate, izvanredne i univerzalne ...

Tenerife

Tenerife [~ri'fe], najveći otok u španjolskoj skupini Kanarskih otoka (pokrajina Santa Cruz de Tenerife) ...

Benin (država)

Benin (Bénin; Republika Benin/République du Bénin; do 1975. Dahomej), država u zapadnoj Africi, na sjevernoj ...

Berre Étang de

Berre, Étang de [et8118' də bε:'ʀ], laguna istočno od ušća rijeke Rhône, južna Francuska; 156 km2, dubina ...

Margarita

Margarita [marγari'ta] (Isla de Margarita [i'sla δe marγari'ta]), otok u jugoistočnome dijelu Karipskoga ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

(1)