Upit Latinsko Carstvo, pronađeno natuknica: 13

Latinsko Carstvo

Latinsko Carstvo, državna tvorevina s prijestolnicom u Carigradu, nastala u četvrtom križarskom ratu, ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Bospor

Bospor (turski İstanbul Boğazi i Karadeniz Boğazı [kαrα'dεniz bɔ:63308α'z616]), morski tjesnac između Europe ...

Dandolo, Enrico

Dandolo [da'~], Enrico, mletački dužd (Venecija, 1107 – Carigrad, 14. VI. 1205). Izabran 1193. za dužda ...

Nikejsko Carstvo

Nikejsko Carstvo, bizantska država u Maloj Aziji sa središtem u Nikeji, nastala na ruševinama Bizantskoga ...

Solunsko Kraljevstvo

Solunsko Kraljevstvo, kratkotrajna državna tvorevina nastala na tlu nestaloga Bizantskoga Carstva, pošto ...

Turska

Turska (Türkiye Cumhuriyeti), država u jugozapadnoj Aziji i jugoistočnoj Europi. Leži između Crnoga ...

Valois

Valois [valwa'], francuska kraljevska dinastija iz pobočne loze dinastije Capet, koja je Francuskom ...

Angeli

Angeli (grč. Ἄγγελοı, Ággeloi), bizantska dinastija koja je vladala u Carigradu, Epiru i Tesaliji. Vladavina ...

Etruščani

Etruščani (grčki Τυρσηνοί, Tyrsēnoí, Τυρρηνοί, Tyrrēnoí, latinski Tusci, Etrusci, etrurski Rasena), ...

(1)  2