Za upit Legendreova diferencijalna jednad��ba nema rezultata pretraživanja unutar Hrvatske enciklopedije.