Upit Lendava, pronađeno natuknica: 6

Lendava (rijeka)

Lendava, rijeka, desni pritok Drave; duga je 38,5 km, porječje obuhvaća 250,3 km2. Izvire na sjeveroist. ...

Lendava (grad)

Lendava (madžarski Lendva), gradić u istočnom Prekomurju, sjeveroistočna Slovenija; 2945 st. (2016). ...

Hadrovics, László

Hadrovics [ha'drovič], László, madžarski slavist i hungarist (Lendava, 27. VI. 1910 – Budimpešta, 13. V. 1997). ...

Mura

Mura (njem. Mur), rijeka, lijevi pritok Drave; duga je 438 km (oko 70 km u Hrvatskoj); porječje obuhvaća ...

Počkaj, Duša

Počkaj, Duša, slovenska glumica (Lendava, 16. XI. 1924 – Ljubljana, 24. VI. 1982). Diplomirala 1949. ...

Vasary, Mladen

Vasary, Mladen, hrvatski glumac (Lendava, Slovenija, 9. V. 1954). Diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti ...