Upit Lenzovo pravilo, pronađeno natuknica: 3

Lenzovo pravilo

Lenzovo pravilo [lεnc~] (po Heinrichu Friedrichu Emilu Lenzu), pravilo prema kojemu je smjer induciranoga ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

Lenz, Heinrich Friedrich Emil

Lenz [lεnc], Heinrich Friedrich Emil (rusizirano: Emilij Hristijanovič Lenc), ruski fizičar njemačkoga ...