Upit Lošinj Mali, pronađeno natuknica: 22

Lošinj, Mali

Lošinj, Mali, grad, luka i ljetovalište na otoku Lošinju; 6091 st. (2011), najveće naselje na jadranskim ...

Mali Lošinj

Mali Lošinj  →  lošinj, mali ...

Afan de Rivera, Karlo

Afan de Rivera, Karlo, hrvatski slikar (Mali Lošinj, 28. X. 1885 – Mostar, 3. VI. 1979). Studirao na ...

Belanić, Ante

Belanić, Ante, hrvatski novinar (Mali Lošinj, 1877 – ?). U dogovoru s istarskim preporoditeljem Matkom ...

Cres (otok)

Cres, otok u vanjskome nizu Kvarnerskih otoka; 405,7 km2 s 3054 st. (2011); naš je najveći otok. Leži ...

Haračić, Ambroz

Haračić, Ambroz, hrvatski botaničar i meteorolog (Mali Lošinj, 5. XII. 1855 – Mali Lošinj, 1. X. 1916). ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Italija

Italija (Repubblica Italiana), država u južnoj Europi, između Austrije (duljina granice 430 km) i Švicarske ...

Kašman, Josip

Kašman, Josip (Giuseppe Kaschmann), hrvatski pjevač, bariton (Mali Lošinj, 14. VII. 1850 – Rim, 7. II. 1925). ...

Kraljić, Josip Antun

Kraljić, Josip Antun, hrvatski pisac (Dubašnica na Krku, 14. III. 1877 – Mali Lošinj, 3. IX. 1948). ...

(1)  2  3