Upit Lojne, pronađeno natuknica: 2

dlake

dlake. 1. Rožnate tvorevine u obliku tvrdih elastičnih niti, osobito značajne za sisavce, a imaju ih ...

vjeđa

vjeđa (palpebra), parni nabor koji služi za zaštitu oka; zatvorene vjeđe potpuno prekrivaju očnu jabučicu. ...