Upit Luksor, pronađeno natuknica: 5

Luksor

Luksor (Luxor, arapski Al-Uqṣur [~ u'qṣur]: palača, tvrđava), grad i pristanište (kruzeri) u Gornjem ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

hram

hram (isto što i latinski templum, grčki ναός i ἱερόν), građevina posvećena kultu nekoga božanstva; ...

Teba (Egipat)

Teba (grčki Θῆβαι, Th61571bai), grčko ime staroegipatskoga grada Veseta ili Nut-Amona na Nilu u Gornjem ...

urbanizam

urbanizam (franc. urbanisme, prema lat. urbanus: gradski) (gradogradnja), planiranje, projektiranje, ...