Upit Macarol Slavko, pronađeno natuknica: 1

Macarol, Slavko

Macarol, Slavko, hrvatski geodet (Trst, 23. II. 1914 – Zagreb, 26. V. 1984). Diplomirao je 1937. na ...