Upit Makedonija, pronađeno natuknica: 93

Makedonija (antička)

Makedonija, povijesno područje u središnjem dijelu Balkanskoga poluotoka, obuhvaćala je dijelove današnje ...

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija (Republika Sjeverna Makedonija/Republika Severna Makedonija; do 2019. Makedonija), ...

Abadžiev, Đorđi

Abadžiev [aba'62721~], Đorđi (Ǵorǵi), makedonski književnik (Dojran, 7. X. 1910 – Kumanovo, 2. VIII. 1963). ...

Akindin, Grgur

Akindin, Grgur (grčki Γρηγόρıος Ἀϰίνδυνος, Grēgórios Akίndynos, latinizirano Gregorius Acindynus), bizantski ...

Apostolova-Maršavelski, Magdalena

Apostolova Maršavelski [~to'~ ~ša'~], Magdalena, hrvatska pravnica (Kočani, Makedonija, 23. V. 1938). ...

Arumunji

Arumunji (rum. Arămânĭ < lat. Romāni), etnička zajednica u jugoistočnoj Europi, potomci romaniziranoga ...

Avramova, Borka

Avramova, Borka, hrvatska kiparica (Tetovo, Makedonija, 9. X. 1924 – Zagreb, 25. III. 1993). Završila ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Ban, Hrvoslav

Ban, Hrvoslav (pravo ime Dušan Lončarević; redovničko ime Kristijan), hrvatski književnik (Stobi, Makedonija, ...

Beograd

Beograd, glavni i najveći grad Srbije; 1 166 763 st. (2011; obuhvaća gradske općine Vračar, Zvezdara, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10