Upit Manifest komunističke partije, pronađeno natuknica: 5

Manifest komunističke partije

Manifest komunističke partije, komunistički program koji su 1847–48. napisali K. Marx i F. Engels; službeni ...

Engels, Friedrich

Engels [ε'ŋəls], Friedrich, njemački filozof i političar (Barmen kraj Wuppertala, 28. XI. 1820 – London, ...

Savez komunista

Savez komunista (SK), vladajuća politička stranka u Jugoslaviji (1945–90), dio koje je bio i Savez komunista ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Marx, Karl

Marx [marks], Karl, njemački filozof, ekonomist, socijalni mislilac i revolucionar (Trier, 5. V. 1818 ...