Upit Marcel I., sv, pronađeno natuknica: 8

Drid

Drid, srednjovjekovni grad u Dalmaciji. Na brdu koje se uzdiže iz mora na kraju Marinske drage kraj ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Kljaković, Joza

Kljaković, Joza, hrvatski slikar (Solin, 19. III. 1889 – Zagreb, 1. X. 1969). Studirao na Akademiji ...

Korčula (grad)

Korčula, grad i luka na sjeveroistočnoj obali otoka Korčule; 2839 st. (2011). Stari dio grada (2,5 ha) ...

Marcel I., sv.

Marcel I., sv., papa od 308. do 309 (Rim, ? – Rim, 16. I. 309). Nakon četverogodišnje sedisvakancije ...

Marina

Marina, selo i općinsko središte u Dalmaciji, 8 km zapadno od Trogira; 1112 st. (2011). Leži na obali ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Režek, Ivo

Režek, Ivo, hrvatski slikar, grafičar i karikaturist (Varaždin, 22. V. 1898 – Zagreb, 2. IX. 1979). ...