Upit Marconi Guglielmo, pronađeno natuknica: 6

Marconi, Guglielmo

Marconi [marko:'ni], Guglielmo, talijanski radiotehničar (Bologna, 25. IV. 1874 – Rim, 20. VII. 1937). ...

Chelmsford

Chelmsford [če'lmzfəd], glavni grad grofovije Essex, istočna Engleska; 110 507 st. (2011). Leži na ušću ...

ionosfera

ionosfera (ion + -sfera) (stariji naziv Heavisideov sloj ili Kennelly-Heavisideov sloj [ke'nəli he'visaid~]), ...

Lizard

Lizard [li'zəd], poluotok u Cornwallu, jugozapadna Engleska; završava istoimenim rtom (Lizard Point), ...

Saint John’s (Kanada)

Saint John’s [sẹint 62721ɔ:nz] (službeno St. John’s), glavni i najveći grad kanadske pokrajine Newfoundland ...

telegrafija

telegrafija (tele- + -grafija), tehnika za prijenos tekstovnih poruka (npr. brzojava, odn. telegrama) ...