Upit Marija Magdalena, sv., pronađeno natuknica: 5

Marija Magdalena, sv.

Marija Magdalena, sv. (grč. Mαγδαληνή: Magdalka, žena iz Magdale), kršćanska pokornica (Magdala, I. st. ...

Babić, Ljubo

Babić, Ljubo, hrvatski slikar, grafički oblikovatelj i scenograf, povjesničar umjetnosti i muzealac ...

Buzet

Buzet, grad u sjevernoj Istri, 31 km sjeverno od Pazina; 1679 st. (2011). Leži na brežuljku (153 m) ...

Čazma (grad)

Čazma, grad na sjeverozapadnim obroncima Moslavačke gore, 30 km jugozapadno od Bjelovara; 2801 st. (2011). ...

La Tour, Georges de

La Tour [latu:'ʀ], Georges de (zvan Dumenil, Dumesnil), francuski slikar (Vic-sur-Seille, 14. III. 1593 ...