Upit Marshall John, pronađeno natuknica: 7

Marshall, John

Marshall [mα:'ɹšəl], John, američki pravnik i državnik (Germantown, 24. IX. 1755 – Philadelphia, 6. VII. 1835). ...

Marshall, John Hubert

Marshall [mα:'šəl], John Hubert, britanski arheolog (Chester, 19. III. 1876 – Guildford, Surrey, 17. VIII. 1958). ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

Keynes, John Maynard

Keynes [kẹinz], John Maynard, britanski ekonomist (Cambridge, 5. VI. 1883 – Firle, Sussex, 21. IV. 1946). ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...

Warren, John Robin

Warren [wɔ'rən], John Robin, australski patolog (Adelaide, 11. VI. 1937). Na Sveučilištu u Adelaideu ...