Upit Mathieu Georges, pronađeno natuknica: 5

Mathieu, Georges

Mathieu [matjø'], Georges, francuski slikar (Boulogne-sur-Mer, 27. I. 1921 – Boulogne-Billnacourt, 10. VI. 2012). ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

informel

informel ili enformel (franc. art informel: umjetnost bez oblika), smjer apstraktne umjetnosti visokoga ...

lirska apstrakcija

lirska apstrakcija (franc. abstraction lyrique), smjer u apstraktnome slikarstvu (→  apstraktna umjetnost) ...