Upit Matija, pronađeno natuknica: 248

Matija

Matija, hrvatsko-ugarski kralj od 1608 (kao Matija II.) i rimsko-njemački car od 1612 (Beč, 24. II. 1557 ...

Alberti, Matija

Alberti, Matija, hrvatski jezikoslovac i izdavač crkvenih knjiga (Split, 1561 – Split, 28. VIII. 1623). ...

Ban, Matija

Ban, Matija, književnik (Petrovo Selo kraj Dubrovnika, 16. XII. 1818 – Beograd, 14. III. 1903). Filozofiju, ...

Belić, Matija

Belić, Matija, hrvatski pravnik (Srijemska Mitrovica, 10. VIII. 1885 – Zagreb, 20. IV. 1969). Studirao ...

Beneša, Matija

Beneša, Matija (Benešić; Matthaeus Benessa), hrvatski latinistički pjesnik (Dubrovnik, 1530 – Dubrovnik, ...

Bestić, Matija

Bestić, Matija, hrvatski pedagog (Prilišće, 22. II. 1852 – Bučica, 2. III. 1905). Stručne kvalifikacije ...

Botteri, Matija

Botteri, Matija, hrvatski samouki prirodoslovac (Hvar, 7. XII. 1808 – Orizaba, Meksiko, 7. VII. 1877). ...

Bravničar, Matija

Bravničar, Matija, slovenski skladatelj i pedagog (Tolmin, 24. II. 1897 – Ljubljana, 25. XI. 1977). ...

Brodnik, Matija

Brodnik, Matija (Matej), hrvatski slikar slovenskoga podrijetla (Toplice kraj Novoga Mesta, Slovenija, ...

Čop, Matija

Čop, Matija, slovenski književni povjesničar, kritičar i esejist (Žirovnica kraj Bleda, 26. I. 1797 ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|