Upit Mauro, fra, pronađeno natuknica: 5

Mauro, fra

Mauro [ma:'uro], fra, mletački redovnik i kartograf (Venecija, ? – Venecija, 1460). Redovničku službu ...

Da Mosto, Alvise

Da Mosto [~ mo'sto] (Ca’ da Mosto ili Cadamosto [kadamo'sto]), Alvise, talijanski pomorac u službi Portugala ...

Mitchell, Edgar Dean

Mitchell [mi'čəl], Edgar Dean, američki astronaut (Hereford, 17. IX. 1930 – West Palm Beach, 4. II. 2016). ...

Shepard, Alan Bartlett

Shepard [še'pəɹd], Alan Bartlett, američki astronaut i kontraadmiral (Derry, New Hampshire, 18. XI. 1923 ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...