Upit Mehmed II. Osvajač, pronađeno natuknica: 2

Mehmed II.

Mehmed II. (zvan el-Fatih: Osvajač), osmanski sultan 1444–46. i 1451–81 (?, 1432 – ?, 3. V. 1481). Razdoblje ...

Ahdnama

Ahdnama (turski ahdname: političko jamstvo, povelja, od arapskoga ‘ahd: jamstvo + perzijski nāme: knjiga, ...