Upit Mihael VIII. Paleolog, pronađeno natuknica: 4

Mihael VIII. Paleolog

Mihael VIII. Paleolog (grčki Μιχαὴλ Παλαιολόγος, Mikhaḕl Palaiológos), nikejski car od 1259., bizantski ...

Latinsko Carstvo

Latinsko Carstvo, državna tvorevina s prijestolnicom u Carigradu, nastala u četvrtom križarskom ratu, ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Paleolozi

Paleolozi (grč. Παλαιολόγοι, Palaiológoi), bizantska vladarska dinastija. Prvi poznati pripadnik bizantskoga ...