Upit Milovec Baltazar, pronađeno natuknica: 2

Milovec, Baltazar

Milovec, Baltazar (Boltižar), hrvatski vjerski pisac (Međimurje, 7. VIII. 1612 – Zagreb, 17. I. 1678). ...

kajkavsko narječje

kajkavsko narječje, jedno od triju narječja (uz čakavsko i štokavsko) hrvatskoga jezika, nazvano prema ...