Upit Minerva, pronađeno natuknica: 24

Minerva (religija)

Minerva (lat. Minerva, etrurski Menrva), rimska božica mudrosti i rata; zaštitnica umjetnosti i obrta ...

Minerva (nakladna knjižara)

Minerva, nakladna knjižara osnovana 1926. u Zagrebu, djelovala do 1941. Izdala edicije Noviji hrvatski ...

apsida

apsida (kasnolat. absida, apsida < grč. ἀψίς, genitiv ἀψῖδος: obruč, luk). 1. U astronomiji, najbliža ...

Archeografo triestino

Archeografo triestino [arkeɔ'grafo ~ti'~], časopis. Pokrenuo ga 1829. u Trstu Domenico Rossetti u izdanju ...

Bregno, Andrea

Bregno [bre'ń:o], Andrea, talijanski graditelj i kipar (Osteno, 1418 – Rim, IX. 1503). Kombinirajući ...

Diplomatički zbornik istarski

Diplomatički zbornik istarski (Codice Diplomatico Istriano, akronim CDI), zbirka isprava vezanih za ...

Duknović, Ivan

Duknović, Ivan (Ioannes Dalmata, Giovanni da Traù), hrvatski kipar (Trogir, oko 1440 – ?, nakon 1509). ...

Hodgson, Ralph

Hodgson [hɔ'62721sən], Ralph, engleski pjesnik (Darlington, 9. IX. 1871 – Minerva, Ohio, SAD, 3. XI. 1962). ...

humanizam

humanizam (njem. Humanismus, prema srednjovj. lat. humanista: humanist, izvedeno od lat. humanus: ljudski, ...

Kvirin

Kvirin (lat. Quirinus), staroitalski (možda sabinski) bog, glavno božanstvo najstarijih stanovnika rimskoga ...

(1)  2  3