Upit Naše more, pronađeno natuknica: 15

Naše more

Naše more, hrvatski znanstveni časopis za more i pomorstvo. Pokrenuli su ga u Dubrovniku 1919. ugledni ...

Crnić, Rudolf

Crnić, Rudolf, hrvatski pomorski pisac (Zagreb, 12. II. 1893 – Dugo Selo, 8. V. 1945). Nautičku školu ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Juras, Ivo

Juras, Ivo, hrvatski geograf (Zadar, 1. VII. 1886 – Zagreb, 14. XII. 1948). Geografiju studirao u Zagrebu, ...

mare nostrum

mare nostrum [ma're no'strum] (lat.: naše more), izraz kojim su Rimljani nazivali Sredozemno more, a ...

marikultura

marikultura (lat. mare: more + kultura), kontrolirani uzgoj riba, rakova, mekušaca i vodenoga bilja ...

dominikanci

dominikanci (lat. Ordo praedicatorum: Red propovjednika, akronim OP; hrvatski bijeli fratri, prodikatori), ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

geografija

geografija (geo- + -grafija) (uvriježeno zemljopis), znanost koja proučava površinu Zemlje, odnosno ...

Hemingway, Ernest

Hemingway [he'miŋwei], Ernest, američki književnik (Oak Park, Illinois, 21. VII. 1899 – Ketchum, Idaho, ...

(1)  2