Upit Napier John, pronađeno natuknica: 6

Napier, John

Napier [nẹi'piə] (Neper [nẹi'pə]), John, škotski matematičar (Merchiston Castle kraj Edinburgha, ? 1550 ...

logaritamske tablice

logaritamske tablice, tablice s pomoću kojih se mogu odrediti približne vrijednosti logaritama brojeva. ...

logaritmiranje

logaritmiranje, matematička operacija kojom se u odnosu na zadanu bazu a određuje logaritam nekoga broja ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Novi Zeland

Novi Zeland (engl. New Zealand, maorski Te Tari Tatau), država u jugozapadnom dijelu Tihog oceana; sastoji ...

numerička matematika

numerička matematika, grana matematike koja pronalazi i razvija (od teorije do praktične primjene) metode ...