Upit Nazor Vladimir, pronađeno natuknica: 14

Nazor, Vladimir

Nazor, Vladimir, hrvatski književnik (Postira na Braču, 30. V. 1876 – Zagreb, 19. VI. 1949). Studij ...

Ahasver

Ahasver (hebrejski Ahašveroš), najpoznatije ime za »Vječnog Žida«, lik iz srednjovjekovne kršćanske ...

Barac, Antun

Barac, Antun, hrvatski književni povjesničar i kritičar (Kamenjak kraj Crikvenice, 20. VIII. 1894 – ...

Chytil, Velimir

Chytil [hi'til], Velimir, hrvatski lutkarski glumac i redatelj (Koprivnica, 21. VII. 1925 – Zagreb, ...

Cihlar Nehajev, Milutin

Cihlar Nehajev (Nehajev Cihlar), Milutin, hrvatski književnik i novinar (Senj, 25. XI. 1880 – Zagreb, ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Jelčić, Dubravko

Jelčić, Dubravko, hrvatski književni povjesničar, publicist i književnik (Požega, 6. XI. 1930 – Zagreb, ...

kroatistika

kroatistika, naziv za interdisciplinarni sklop proučavanja hrvatske kulture u njezinoj suvremenoj prisutnosti ...

Marjanović, Milan

Marjanović, Milan, hrvatski književnik, publicist i filmski djelatnik (Kastav, 12. V. 1879 – Zagreb, ...

Prohaska, Miljenko

Prohaska, Miljenko, hrvatski kontrabasist, skladatelj, aranžer i dirigent (Zagreb, 17. IX. 1925 – Zagreb, ...

(1)  2