Upit Newtonovi kolobari, pronađeno natuknica: 4

Newtonovi kolobari

Newtonovi kolobari (Newtonovi prstenovi) (po Isaacu Newtonu koji ih je istraživao i opisao), pruge interferencije ...

interferencija

interferencija (engleski interference: miješanje, upletanje prema interfere < starofrancuski s’entreferir: ...

ogib

ogib (difrakcija), promjena smjera širenja vala prigodom prelaska zapreke ili prolaska kroz usku pukotinu ...

pruge interferencije

pruge interferencije (interferencijske pruge), jednoliko razmaknute svijetle i tamne pruge nastale interferencijom ...