Upit Niniva, pronađeno natuknica: 9

Niniva

Niniva (akadski Ninua, hebr. Nineve), drevni mezopotamski grad na lijevoj obali Tigrisa, nedaleko od ...

Asirija

Asirija, u starom vijeku, država na području između srednjeg Tigrisa i planina Zagrosa. Na vrhuncu moći ...

Bezold, Carl Christian Ernst

Bezold [be:'colt], Carl Christian Ernst, njemački asiriolog (Donauwörth, 18. V. 1859 – Heidelberg, 21. XI. 1922). ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

Irak

Irak (Al-Ğumhūriyya al-‘Irāqiyya), država u jugozapadnoj Aziji, između Turske (duljina granice 352 km) ...

Kalah

Kalah (Kalhu), asirski grad i tvrđava na Tigrisu; danas ruševine na lokalitetu Nimrud, jugoistočno od ...

Layard, Austen Henry

Layard [lẹi'α:d], Austen Henry, britanski odvjetnik i diplomat, samouki arheolog (Pariz, 5. III. 1817 ...

Mallowan, Max

Mallowan [mæ'ləuən], Max, britanski arheolog (London, 6. V. 1904 – Wallingford, Oxfordshire, 19. VIII. 1978). ...

urbanizam

urbanizam (franc. urbanisme, prema lat. urbanus: gradski) (gradogradnja), planiranje, projektiranje, ...