Upit Northern Territory, pronađeno natuknica: 13

Northern Territory

Northern Territory [nɔ:'δən te'ritəri], savezni teritorij u središnjem dijelu sjeverne Australije; 1 349 129 km2, ...

Alice Springs (Australija)

Alice Springs [æ'lis spriŋz] (do 1933. Stuart [stjụət]), grad u središnjem dijelu Australije, Northern ...

Aranda

Aranda, prastanovnici sr. Australije (Northern Territory) nastanjeni između brda MacDomrella i rijeke ...

Arnhemova Zemlja

Arnhemova zemlja [α:'nəm~] (engleski Arnhem Land [α:'nəm lænd]), područje na sjevernoj obali Australije ...

Australci

Australci. 1. Stanovnici Australije. 2. Aborigini (Aboridžini), starosjedilačko stanovništvo Australije; ...

Bathurst (Australija)

Bathurst [bæ'ϑə:st], otok uz sjevernu obalu Australije, u otočju Tiwi (Northern Territory); 2100 km2, ...

Darwin

Darwin [dα:'win] (do 1911. Palmerston [pα:'məstən]), glavni grad i luka saveznog teritorija Northern ...

Kakadu

Kakadu [kæ'kədu:], nacionalni park u sjevernoj Australiji (Northern Territory), približno 200 km jugoistočno ...

Melville (Australija)

Melville [me'lvil], otok u Timorskome moru, ispred sjeverne obale Australije (Northern Territory); po ...

Simpsonova pustinja

Simpsonova pustinja [si'mpsən~] (engleski Simpson Desert [si'mpsən de'zət]), nenaseljeno aridno područje ...

(1)  2