Upit Nova Scotia, pronađeno natuknica: 19

Nova Scotia

Nova Scotia [nọu'və skọu'šə], kanadska pokrajina u primorju Atlantskog oceana; 55 284 km2, 921 727 st. ...

Annapolis Royal

Annapolis Royal [ənæ'pəlis rɔ'iəl] (1615–1713. Port Royal, franc. izgovor [pɔ:ʀ ʀwaja'l], engl. [p:ɹt ...

Boyle, Willard

Boyle [b61531il], Willard, kanadski fizičar (Amherst, Nova Scotia, 19. VIII. 1924 – Truro, Nova Scotia, ...

Cape Breton

Cape Breton [kẹip bre'tən], otok u pokrajini Nova Scotia, istočna Kanada; 10 311 km2, 135 974 st. (2011). ...

Cunard, Samuel

Cunard [kju:'nα:d], Samuel, britanski brodovlasnik (Halifax, Nova Scotia, 21. XI. 1787 – London, 28. IV. 1865). ...

Dartmouth (Kanada)

Dartmouth [dα:'tməϑ], grad i luka na istočnoj obali kanadskog poluotoka i pokrajine Nova Scotia; 67 573 st. ...

Eaton, Cyrus Stephen

Eaton [i:tn], Cyrus Stephen, kanadski industrijalac i filantrop (Pugwash, Nova Scotia, 27. XII. 1883 ...

Frank, Robert

Frank [fræŋk], Robert, američki umjetnički fotograf švicarskoga podrijetla (Zürich, 9. XI. 1924 – Inverness, ...

Halifax (Kanada)

Halifax [hæ'lifæks], glavni grad i utvrđena luka na obali Atlantskog oceana u pokrajini Nova Scotia, ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernom dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

(1)  2