Upit Novak Vjenceslav, pronađeno natuknica: 3

Novak, Vjenceslav

Novak, Vjenceslav, hrvatski književnik, glazbeni pisac, pedagog, teoretičar i skladatelj (Senj, 11. IX. 1859 ...

teorija glazbe

teorija glazbe, skup spoznaja teorijskoga karaktera koji obuhvaća ukupnost povijesnih pojava i konkretnih ...

Venecijanski bijenale

Venecijanski bijenale ili Bijenale u Veneciji (talijanski La Biennale di Venezia), skupni naziv za prestižne ...