Upit Nubijska pustinja, pronađeno natuknica: 4

Nubijska pustinja

Nubijska pustinja (arapski Aṣ-Ṣaḥrā’ an-Nūbiyya [aṣ:aḥra:' an:u:bi'j:a]), pustinjski ravnjak između ...

anekumena

anekumena (an1- + grč. οἰϰουμένη: nastanjena), područja na površini Zemlje koja zbog nepovoljnih fizičkih ...

Sahara

Sahara, pustinja u sjevernoj Africi, najveća u svijetu; obuhvaća oko 9 000 000 km2. Pruža se od Atlantskog ...

Sudan (država)

Sudan (As-Sūdān; Republika Sudan/Ǧumhūriyyat as-Sūdān), država u sjeveroistočnome dijelu Afrike, između ...