Upit Opreka, pronađeno natuknica: 17

antiteza

antiteza (grč. ἀντίϑεσις). 1. Opreka, suprotnost. 2. U filozofiji, tvrdnja koja se, u okviru dijalektičke ...

apolonsko-dionizijsko

apolonsko-dionizijsko, pojmovni par koji su skovali njemački romantičari (F. Schlegel, F. W. Schelling) ...

Centar Pompidou

Centar Pompidou ili Nacionalni centar umjetnosti i kulture Georges Pompidou (francuski Centre Pompidou ...

Cesarić, Dobriša

Cesarić, Dobriša, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Požega, 10. I. 1902 – Zagreb, 18. XII. 1980). Studirao ...

dekoncentracija

dekoncentracija (de- + koncentracija). 1. U psihologiji, trenutna ili trajnija nesposobnost usredotočenosti ...

dijegeza

dijegeza (grč. δıήγησıς: razlaganje, pripovijedanje), prema G. Genetteu, pripovijedanje posredovano ...

ekspresionizam

ekspresionizam (franc. expressionnisme, prema expression: izraz; izražaj), umjetnički i književni smjer ...

elita

elita (franc. élite < élit, particip prošli od starofranc. eslire, danas élire < pučki lat. exlegere, ...

Etruščani

Etruščani (grčki Τυρσηνοί, Tyrsēnoí, Τυρρηνοί, Tyrrēnoí, latinski Tusci, Etrusci, etrurski Rasena), ...

fonem

fonem (grč. φώνημα: govor, glas), najmanja sljedbena jedinica u jezičnome sustavu koja služi za sporazumijevanje ...

(1)  2