Upit Osmanlije, pronađeno natuknica: 389

Osmanlije

Osmanlije (turski Osmanlı: Osmanovi potomci), u prvotnom značenju, naziv za dinastiju osmanskih sultana ...

Abas Mirza

Abas Mirza (perz. ‘Abbās Mīrzā [63308ab:a:'s mi:'rza:]), perzijski vladar (Nawa, Quajar, 26. VIII. 1789 ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

Alberti, Ivan

Alberti, Ivan, hrvatski borac protiv Osmanlija (Split, sredina XVI. st. – Klis, 27. V. 1596). Odvjetak ...

Alžir (grad)

Alžir (arapski Al-Ğazā’ir i El-Ğezā’ir: otoci, množina od al-ǧazīra: otok; francuski Alger [alžẹ']), ...

Andros

Andros (novogrčki Ανδρος, Ándros [a'nδros]), najsjeverniji grčki otok u Cikladima; 380 km2, 9221 st. ...

Antiohija (Turska)

Antiohija (grčki Ἀντıόχεıα, Antiókheia), antički grad na Orontu, za Seleukida glavni grad Sirije; danas ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|