Upit Oton I. Veliki, pronađeno natuknica: 9

Oton I. Veliki

Oton I. Veliki, njemački kralj od 936., rimsko-njemački car od 962 (?, 23. XI. 912 – Memleben, Thüringen, ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

pornokracija

pornokracija (franc. pornocratie, od grč. πόρνη: bludnica + -kracija), u zapadnoj crkvenoj povijesti, ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

Iveković, Oton

Iveković, Oton, hrvatski slikar (Klanjec, 17. IV. 1869 – Zagreb, 4. VII. 1939). Učio kod F. Quiquereza ...

Muzeji Hrvatskoga zagorja

Muzeji Hrvatskoga zagorja, složena baštinska ustanova osnovana 1992. U njezinu je sastavu pet muzejskih ...

Njemačka

Njemačka (Savezna Republika Njemačka, njem. Bundesrepublik Deutschland), država u srednjoj Europi, između ...

Venecija (Mletačka Republika)

Venecija ili Mletačka Republika (tal. Venezia ili Repubblica di San Marco), pomorska i trgovačka republika ...