Upit Parčić Dragutin Antun, pronađeno natuknica: 2

Parčić, Dragutin Antun

Parčić, Dragutin Antun, hrvatski jezikoslovac (Vrbnik na Krku, 26. V. 1832 – Rim, 25. XII. 1902). Završio ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...