Upit Pasiva, pronađeno natuknica: 9

pasiva

pasiva (njem. Passiva, prema kasnolat. passivus: koji trpi), dio bilance poslovnoga subjekta koji korisnicima ...

aktiv

aktiv. 1. (prema lat. activus: djelatan, djelotvoran), radni način, sustav glagolskih oblika kojim ...

diskont

diskont ili eskont (njem. Diskont i franc. escompte, od tal. sconto, prema srednjovj. lat. discomputare: ...

glagolsko stanje

glagolsko stanje, lingv. termin koji u mnogim jezicima označuje jednu gramatičku kategoriju glagola ...

imovina

imovina. 1. U pravnom smislu, skup svih imovinskih prava jedne osobe. U sastav imovine neke osobe ulaze ...

indoiranski jezici

indoiranski jezici, jedna od grana indoeuropske jezične porodice; dijele se na indijske indoarijske ...

Malagasi

Malagasi (također Malgaši, Malgasi, Madagasi), starosjedilačko stanovništvo Madagaskara. Čini ga više ...

pasiv

pasiv (prema kasnolatinskom passivum genus verbi, doslovno: trpni rod glagola), u lingvistici, termin ...

vulgarni latinski

vulgarni latinski, skupni naziv za brojne dijalekte i sociolekte latinskoga koji su se od samih početaka ...