Upit Pavao I. sv, pronađeno natuknica: 70

Andreis, Ivan

Andreis, Ivan (Giovanni di Traù), hrvatski latinist (Trogir, 1611 – Trogir, 28. VI. 1683). Teologiju ...

Andreis, Pavao

Andreis, Pavao (Paolo), hrvatski povjesničar (Trogir, oko 1610 – Trogir, prije 13. VIII. 1686). Pretpostavlja ...

Andrija Desin

Andrija Desin, zadarski protomajstor. Djelovao 1350–94. Izradio nacrte za svetište crkve sv. Mihovila ...

Antakya

Antakya [αntα'kjα], glavni grad pokrajine Hatay, južna Turska; 213 581 st. (2010). Leži na donjem toku ...

Antojević, Pavko

Antojević, Pavko (Pavao Dubrovčanin), hrvatski medaljer i zlatar (Dubrovnik, oko 1420 – ?, nakon 1478). ...

Atos

Atos (novogrčki Άϑως, Áthōs [a'ϑos], također Ajon Oros, novogrčki Άγιον Όρος, Ágion Óros [a'jon o'ros]; ...

Bartučević, Franjo Antun

Bartučević, Franjo Antun (Bertučević, Bertucij, Bertuccius, Bertuzzi, Bertucci), hrvatski diplomat i ...

Benjamin (pleme)

Benjamin, jedno od dvanaest plemena koja su u biblijska vremena činila narod Izraela i jedno od dvaju ...

Bioni, Pavao

Bioni, Pavao, hrvatski graditelj (Šibenik, 1. VI. 1806 – Šibenik, 5. V. 1848). Diplomirao arhitekturu ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

(1)  2  3  4  5  6  7