Upit Pektar Joakim, pronađeno natuknica: 3

Pektar, Joakim

Pektar, Joakim, ban cijele Slavonije (? – kraj Steničnjaka, IV. 1277). Podrijetlom iz plemićkoga roda ...

Gut-Keled

Gut-Keled, ugarski plemićki rod. Prema ugarskom kroničaru Simonu de Kézi (XIII. st.), u Ugarsku su došli ...

Ladislav IV. Kumanac

Ladislav IV. Kumanac, hrvatsko-ugarski kralj od 1272 (?, 1262 – Cheresig, Rumunjska, 10. VII. 1290). ...