Upit Petar Hektorović, pronađeno natuknica: 4

Hektorović, Petar

Hektorović, Petar, hrvatski pjesnik (Hvar ili Stari Grad, između 18. II. i 1. VII. 1487 – Stari Grad, ...

Vejzović, Fadil

Vejzović, Fadil, hrvatski slikar i grafičar (Sarajevo, 14. III. 1943). Diplomirao 1966. na Akademiji ...

Hektorović

Hektorović, hvarska plemićka obitelj. Pripadali su rodu Piretića. Prezime im je patronimik od praoca ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...